ONDERHOUDSCONTRACT AANVRAGEN

Onderhoud

81,50
/ Jaar
 • 1x per 18 maanden onderhoud/reinigen van de cv-ketel
 • Vullen- en ontluchten van de cv-ketel.
 • 24/7 bereikbaar voor storingen
 • Snel hulp bij een storing
 • Inclusief voorrijkosten*
 • Facturering per jaar
 • Exclusief materiaalkosten onderdelen
 •  

Onderhoud/service+

124
/ Jaar
 • 1x per 18 maanden onderhoud/reinigen van de cv-ketel
 • Vullen- en ontluchten van de cv-ketel.
 • 24/7 bereikbaar voor storingen
 • Snel hulp bij een storing
 • Inclusief voorrijkosten*
 • Facturering per jaar
 • Exclusief materiaalkosten onderdelen
 • Inclusief 1 storingsbeurt en het verhelpen daarvan (max. 2 uur arbeidsloon)

Onderhoud/service All-in **

179
/ Jaar
 • 1x per 18 maanden onderhoud/reinigen van de cv-ketel
 • Vullen- en ontluchten van de cv-ketel.
 • 24/7 bereikbaar voor storingen
 • Snel hulp bij een storing
 • Inclusief voorrijkosten*
 • Facturering per jaar
 • Exclusief materiaalkosten onderdelen
 • Inclusief 2 storingsbeurten en het verhelpen daarvan (max. 2 uur arbeidsloon)

— Bovenstaande prijskaarten moeten nog compleet uitgewerkt worden —

Contractduur is 12 maanden en zal stilzwijgend verlengd worden met een periode van 12 maanden. Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen beëindigen. Dit dient uiterlijk 30 dagen voor het einde van de lopende contractperiode te geschieden.

Op het abonnement zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn vermeld in de bijlage van het contract en ook te lezen op onze website.

De opstellingsplaats van de ketel dient aan de voorschriften te voldoen. Eventuele parkeerkosten worden apart doorberekend.

Regie (basis)

Wilt u geen abonnement afsluiten maar wel gebruik kunnen maken van onze storingsdienst.

Wij adviseren de cv-ketel afhankelijk van het gebruik regelmatig te laten inspecteren/onderhouden (dit is tevens een voorwaarde voor de garantieregeling). Dit kunnen wij voor u verzorgen tegen de gemaakte kosten. U betaalt de door ons gewerkte uren inclusief reistijd en eventueel gebruikte onderdelen. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor dringende storingen indien u door ons regelmatig het onderhoud laat uitvoeren (minimaal 1x per 24 maanden).

Administratiekosten service- en onderhoud € 15,00 per keer incl.btw Arbeidsloon service- en onderhoud € € 58,50 per uur incl. btw KM-kosten à € 0,45 per km incl.btw
Materiaalkosten onderdelen

U wordt opgenomen in onze administratie en wij nemen contact met u voor een nieuwe afspraak in overleg. Facturatie achteraf en betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Waarvoor ontvangt u een apart een rekening?

Materialen en toestelonderdelen die gebruikt worden bij een reparatie, storing- of onderhoudsbeurt worden aan u berekend. Indien de fabrikant garantie of coulance verleent, ontvangt u daarvan creditering.

Bij onderstaande situatie dient u tevens de voorrijkosten en arbeidsuren te voldoen:

 • Voor het vervangen van batterijen
 • Voor storingen door een verstoorde toevoer van gas, water of elektriciteit
 • Voor storingen door een onjuist ingestelde thermostaat of weersafhankelijke regeling
 • Voor storingen door gebreken in de installatie, zoals lucht en roestvorming.
 • Voor storingen door oorzaken van buitenaf, bliksem, overstroming, bevriezing etc.
 • Voor storingen als gevolg van werkzaamheden door derden
 • Voor wijzigingen of reparatie in de installatie om het toestel goed te laten functioneren
 • Voor vervanging van expansievaten binnen de ketel

Verwarming

Door de huidige ontwikkelingen is het op verschillende manieren mogelijk om uw huis of bedrijfspand te verwarmen. Het is al lang niet meer zo dat...

Loodgieterswerk

Loodgieterswerk is al sinds jaar en dag een specialisme waar ieder huishouden of bedrijf soms noodgedwongen gebruik van dient te maken. Op het...

Duurzaamheid

De toenemende energieprijzen en de onzekerheid over de aanwending van de traditionele energiebronnen laten ons inzien dat wij met zijn allen stil...

Service & Onderhoud

Voor het behoud van de installaties en de hierbij behorende veiligheid is het raadzaam om met enige regelmatig onderhoud uit te laten voeren...

Sanitair

Als erkende installateur zijn wij specialist in de uitvoer van werkzaamheden gericht op de vervanging en plaatsing van uw sanitair. Hierbij kunt u...

Ventilatie

Het ventileren van een ruimte in bijvoorbeeld het huis of bedrijfspand is van groot belang om de luchtkwaliteit te waarborgen en verontreiniging...